त्रिपिटक प्रवेश (संक्षेप)

त्रिपिटक प्रवेश (संक्षेप)

Tripitak Pravesh (Bashu Dev)

त्रिपिटक भनेको के हो भनेर सारमा बुझ्न चाहनेहरुले डाउनलोड गरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *